De aanvrager wint!

We kregen vele aanvragen om de clubbladen op het Internet te zetten zodat de liefhebbers ze konden downloaden. Leden die later erbij zijn gekomen vonden het maar wat leuk wanneer we de voorgaande edities herdrukten. Zo nu en dan moesten we zelfs een heel jaargang ophoesten. Dit alles heeft er toe geleid dat we het mee zijn gaan nemen in het bestuurlijk overleg. Kunnen we dit op Internet zetten?

Technisch was het geen probleem maar de vraagstelling of we alles nog hadden woog een heel stuk zwaarder. En stel dat we wat zouden missen, laten we het dan doorgaan? Moet alles op Internet? Knippen we er stukken uit? Adressen enz...?
Allemaal vragen.

Vele onderhandelingen en afwegingen hebben er toe geleid dat de clubbladen niet op het Internet mochten. Ondergetekende gaf geen toestemming omdat er woordspelingen zijn gebruikt die derden zouden kunnen krenken. Echter er is ook zoiets als een vrije meningsuitingen, vrijheid van schrijven en publiceren. De kunst van het creŽren van woordspelingen, het is een vorm van art. Na lang onderhandelen is er besloten om de clubbladen zo nu en dan op Internet er bij te zetten. Wat we vinden zetten we op in een .PDF-formaat op Internet.

Ondergetekende is en blijft eigenaar van deze stukken. Dat betekent dat de stukken en de clubbladen zijn geregistreerd. Er staat dus een copyright op en daarmee is het dus verboden om zonder goedkeuring en schriftelijke toestemming van de auteur inhoudelijke ideeŽn, teksten, geheel of gedeeltelijk, over te nemen.

De bladen worden hier gratis verstrekt, klik op een pictogram en het downloaden.
Voor het lezen van clubbladen wordt Acrobat Reader aangeraden. Klik hier om dit programma te downloaden en te installeren.

Veel plezier met het lezen er van.

Hans Peters
Namens de Mazda 626 Club

Clubblad Nr.1
12 februarie 2001

Clubblad Nr. 2
April 2001

Clubblad Nr.3
Augustus 2001

Clubblad Nr.4
November 2001